นารา (Heijokyo)
Universal Studio Osaka Japan
พม่า @ พระมหาชเวดากอง
พม่า @ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พม่า @ พระนอน
พม่า @ พระราชวังบุเรงนอง
พม่า @ พระธาตุอินแขวน
สามพันโบก 2012
เบิ่งลาว
เที่ยวสวนยาง ลุงเสี่ยหวัง
เที่ยวเขาค้อ

 

พม่า @ พระราชวังบุเรงนอง

 

 

 

 

 

24/5/2555

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พระราชวังบุเรงนอง

พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของท่าน พระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ

แต่ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และ

ถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร

พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครังยังทรงพระเยาว์คราวถูกจับเป็นตัวประกัน

พระราชวังบุเรงนองสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง

และใช้ออกว่าราชการ กระทั่งปี พ.ศ.2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง

พระราชวังบุเรงนองได้ถูกทำลายด้วยฝีมือของ พวกยะไข่กับตองอู และทิ้งให้รกร้าง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

พระตำหนักที่ประทับสีทองทั้งภายนอกและภายใน ในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

ปัจจุบันเป็นโถงโล่งๆ มีราชรถจำลอง โมเดลของพระราชวัง และบานประตู

มีไม้สักขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเสาที่ฝังอยู่ใต้ดิน และได้ทำการขุดค้นขึ้นมา

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

 

พม่า พระราชวังบุเรงนอง

     Share

<< พม่า @ พระธาตุอินแขวนพม่า @ พระนอน >>

 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh