Rio De Janeiro Brazil
BRAZIL
มาโตเกียว รอบ ที่ 3
มาฝึกทำเส้นโซบะ กับ วาวาบิ
กุโจ ฮาจิมัง และ หมู่บ้านชิรากาวา
เมืองเกียวโต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ
นารา (Heijokyo)
Universal Studio Osaka Japan
พม่า @ พระมหาชเวดากอง
พม่า @ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พม่า @ พระนอน

 

เมืองเกียวโต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

 

 

 

 

4/06/2555

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

 

เมืองเกียว ต เที่ยวครั้งเดียวไม่พอ

     Share

<< นารา (Heijokyo)กุโจ ฮาจิมัง และ หมู่บ้านชิรากาวา >>

 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh